Oppdagere og Stifinnere

Per nå har vi møter for aldersgruppen 1.-2.klasse(Oppdagere) og 3.-4.klasse(Stifinnere) sammen.

Stifinnerne og Oppdagerne møtes hver torsdag 18.00 til 19.30.

Sted kan variere, men stort sett holder vi til i Estenstadmarka

Alle kan komme innom for å prøve å være speider! 

Program høsten 2017

Kontaktinfo til enhetslederen: martin.gronfjell@kmspeider.no 

Her finner du vår side på facebook.